Höga Kusten Flyg

Höga Kusten Flyg bildades för att Örnsköldsviksregionen behöver tillförlitliga, tids- och kostnadseffektiva flygtransporter. Höga Kusten Flyg skall vara ett komplement till dagens utbud och verka för billigare och fler avgångar. Ytterst handlar det om att skapa förutsättningar för näringslivet att verka och utvecklas i Örnsköldsviksregionen. Företagens framtid måste tryggas och därmed arbetstillfällen!

Hela upplägget med Höga Kusten Flyg bygger på låga kostnader och en mycket bred lokal förankring. Tretton lokala företag äger en klar majoritet av Höga Kusten Flyg. Dessutom stödjer just nu drygt 30 stycken av Örnsköldsviks större bolag Höga Kusten Flyg såsom Hägglunds Drives, BAE Systems, M-Real, Holmen Skog, Sekab, AkzoNobel, Naturkompaniet, Outo Kumpo, Domsjöfabriker, Allehanda Media, Andritz, MacGregor och Modo Hockey för att nämna några. I tillägg stödjer Örnsköldsviks Industrigrupp, Handelskammaren och Företagarna Höga Kusten Flyg. Det lokala stödet fortsätter att öka dag för dag.

Samtliga lokala delägare till Höga Kusten Flyg driver alla egna bolag som gynnas av fler flygfrekvenser och billigare biljettpriser. Därför är ägarna eniga om att att driva Höga Kusten Flyg affärsmässigt och lönsamt men att vinster som inte behövs i den operativa flygverksamheten skall användas för att hålla biljettpriserna låga.

Ju fler som reser ju billigare blir priserna. Utvecklingen av Örnsköldsviksregionen är huvudmålet!

Vi flyger följande linjer:

Powered by Nextres Onyx CRS Platform

Powered by Nextres Iridian GDS Platform