Flygbolags Information samt flygplansfakta

Höga Kusten Flyg innehar inget eget flygtillstånd därför hyr vi in vårt dotterbolag Nextjet som innehar alla nödvändiga tillstånd. Nextjet ägs till 100% av Höga Kusten Flyg.
Höga Kusten Flyg köpte NextJet under december 2012 och bolaget flyger för närvarande med 5 ATP samt med 13 SAAB340. Under sommaren trafikeras Örnsköldsvik med en ATP som tar 68 passagerare.
Under övriga tider trafikeras Örnsköldsvik med en ATR med plats för 66 passagerare samt med en SAAB340 med plats för 33 passagerare.

 
BAe ATP
Antal passagerare: 68
Högsta marschhastighet: 496 km/h
Räckvidd: 1825 km
Antal flygplan: 5
För mera information besök BAe ATP hemsida, klicka HÄRSaab 340
Antal passagerare: 33 - 36
Högsta marschhastighet: 502-524 km/h
Räckvidd: 1732 km
Antal flygplan: 13 
För mera information besök SAAB hemsida, klicka HÄR


ATR 72-200
Antal passagerare: 66
Högsta marschhastighet: 509 km/h
Räckvidd: 1685km
Antal flygplan: 1 (För Höga Kusten Flyg

För mera information besök ATR hemsida, klicka HÄR
Höga Kusten Flyg i samarbete med Nextjet hyr in DOT LT som under NextJet flygkod trafikerar Höga Kusten Flygs linje